Gastouderopvang Pettepret
Kleinschalige, persoonlijke opvang voor kinderen van 0 - 4 jaar
Voorstellen

Mijn naam is Mirian Doorn (03-1987). Samen met mijn man Alex (09-1988) en onze 2 zonen Roan (09-2016) en Silvan (07-2018) woon ik in de wijk de Maten in Apeldoorn.


Mijn passie ligt bij kinderen. Ik vind het leuk om jonge kinderen te verzorgen en te begeleiden in hun ontwikkeling. Belangrijk is dat het welzijn van de kinderen hoog is. Dat zij zich veilig kunnen voelen in een vertrouwde omgeving. Ieder kind verdient het om met respect behandeld te worden en liefdevolle aandacht te krijgen. In de omgang met kinderen vind ik de interactievaardigheid sensitief responsiviteit belangrijk. Kijken en luisteren naar het kind en daar positief op reageren. Wanneer het kind zelf keuzes kan maken groeit zijn zelfvertrouwen.     

Het is van belang dat elke ouder met een gerust hart aan de slag kan, terwijl het kind zich optimaal vermaakt in de kinderopvang.

Kennis

Het is belangrijk om vakkennis bij te houden. Bijscholing houdt je fris en vergroot je kennis en vaardigheden.

Gastouderopvang Pettepret is gestart in maart 2012. Daarvoor is ervaring opgedaan in de verschillende takken van de kinderopvang. Inmiddels zijn de volgende diploma's en certificaten behaald.

SPW3 (Sociaal Pedagogisch Werker)

Kinder-EHBO

BabyWijs©: professionele babyopvang

Meldcode kindermishandeling

Herken kinderziektes

ZaaiGoedmethode

Voordelen

De opvang is in een huiselijke, vertrouwde en warme omgeving.

Voorspelbaarheid voor het kind: er is één vertrouwd gezicht, altijd dezelfde omgeving en een indentieke, kleine en overzichtelijke groep leeftijdsgenoten.

De ouder kiest zijn eigen gastouder. Het is belangrijk dat er een goede klik is. Het is immers wel hun kostbaarste bezit wat ze aan de gastouder toevertrouwen. 

De ontwikkeling en welzijn van het kind zijn belangrijk. De opvang is kleinschalig, waardoor elk kind genoeg persoonlijke aandacht krijgt. Hierdoor kan het kind zich optimaal ontwikkelen in zijn eigen tempo.

Het geluidsniveau is veel lager dan in een kinderdagverblijf. Dit is voordelig voor het fysiek en emotioneel welzijn. Het kind ervaart minder stress, en functioneert hierdoor beter.

Weetjes

Gastouder en partner zijn beide in het bezit van
een Verklaring Omtrent het Gedrag. Dit wordt dagelijks gescreend op strafrechtelijke feiten in het Justitieel Documentatie Systeem. 

De Pettepret wordt geïnspecteerd door de GGD. Daarbij wordt 2x per jaar een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd door het samenwerkend gastouderbureau.

De Pettepret is geheel rookvrij.

Bij eventuele calamiteiten kan er een beroep gedaan worden op een achterwacht.

Er wordt gewerkt met de officiële (baby)gebarentaal.

Het speel- en ontdekmateriaal is variërend. Hierbij te denken aan: glimmend-dof, zacht-hard, stil-luid en gekleurd-natuurlijk. Dit biedt veel mogelijkheden om te leren, ontdekken en te experimenteren.
Praktische info

Omdat de Pettepret een professionele en geregistreerde opvang is, heeft de ouder waarschijnlijk recht op een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Deze toeslag kan aangevraagd worden bij de Belastingdienst.
De Pettepret hanteert een uurtarief van €5,50 per kind. Het eten en drinken, die bij de standaard tafelmomenten worden gegeven, zit hierbij inbegrepen. Voor luiers en babyvoeding  dient de ouder zelf te zorgen. De kosten zijn exclusief kosten van het samenwerkend gastouderbureau. Dit is per maand  een bedrag van €28,50 ongeacht het aantal kinderen of uren.

De ouder betaalt alleen voor de afgesproken uren, voor het aantal weken per jaar dat er opvang nodig is. Vrije dagen worden niet in rekening gebracht.
Gastouderopvang Pettepret is geopend op:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 07.30 - 17.30 uur.

Er wordt geen opvang geboden op de nationale feestdagen, in de avonduren en in het weekend.
Activiteiten

De kinderen, die opgevangen worden bij de Pettepret, worden uitgedaagd met doelgroep gerichte activiteiten. De diversiteit aan activiteiten bevordert hun totale ontwikkeling. De activiteiten maken deel uit van de welbekende ontwikkelingsgebieden.

Een paar voorbeelden van activiteiten zijn:
(Voor het plaatsen van foto's op internet wordt toestemming aan de ouders gevraagd.)

Klik op de collage om meerdere foto's te bekijken.
Contact
Gastouderopvang Pettepret
Tichelaarsdonk 131
Apeldoorn - de Maten
06 10616521
gastouderopvangpettepret@hotmail.com

LRK registratienummer: 179786982
KvK: 54964253
In samenwerking met:
en
Wet IKK - baby scholing
Ontdekken